Fotografia Konceptualna wykonana w 2015 roku

In My House by Krzysztof Szafulski

In My House by Krzysztof Szafulski

In My House by Krzysztof Szafulski

In Wolomin by Krzysztof Szafulski

In Wolomin by Krzysztof Szafulski